1 דקות קריאה
חדש בית שמש-ניסן תשפ"א

מבית שמש תצא תורה: קמפיין 'הדף היומי' מבית שמש מגיע לכל קצווי תבל

מאות אלפים יגיעו השנה לראשונה עם סיום מסכת פסחים לתענית הבכורים בערב פסח * מגיד השיעורים בדף היומי הרב עמרם בינעט יוצא עם קמפיין לצרף לומדים נוספים ללימוד עם הדף היומי עם תחילת הלימוד במסכת שקלים * נותנים לך שקלים לא תקח?!


יהושע הדס

השנה זוכים מאות אלפי ישראל בס"ד לסיים מסכת פסחים בערבי פסחים דבר יחודי ונדיר. אין ספק הרבה אנשים ביניהם אברכים מלמדים פועלים וכד' ירגישו השנה בליל הסדר מה שלא הרגישו בשנים קודמות- כולנו חכמים- כולנו מחוברים ולשמחתם לא יערב זר, אשריהם ואשרי חלקם.

הרה"ג ר' עמרם בינעט מגיד שיעורים בדף היומי בבית שמש שמזה מספר שנים פועל להרחיב את מעגל לומדי הדף היומי, וגם בימים אלו עם סיום מסכת פסחים ותחילת מסכת שקלים יצא עם קמפיין מיוחד, כשהפעם עם דגש על "הבחירות", בוחרים בתורה ובלימוד התורה.

"כפי שאמרנו בתחילת הלימוד במסכת פסחים", אומר הרב בינעט, "אנשים רבים הצטרפו למעגל לומדי הדף היומי וניצלו את הזמן המיוחד לסיים מסכת פסחים בערב פסח- תשפ"א, וגם הפעם כבכל פעם אנו מנסים למשוך עוד ועוד לומדים בפרסומות שונות המושכות את הלבבות, כפי שמעידים רבים שדווקא המודעות זה מה שהשפיע וגרם להם להתחיל ללמוד את הדף היומי, וכשמתחילים- לא מפסיקים".

"ישנו מאמר ידוע "חזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריקם", וכך ממסכת למסכת מתרבה הביקוש למודעות לעידוד המצטרפים לדף היומי, היות שאין היום ביהכנ"ס או ביהמ"ד שאין להם לפחות שיעור אחד בדף היומי. כמו כן בכל קהילה וקהילה ישנם אנשים הממונים ע"כ להגביר חיילים ופעלים לתורה, ואלו מבקשים את המודעות להפיץ בקרב בני הקהילה, וכפי שיעידו שמרבה מודעות מרבה תורה, מרבה חיים וחיות לביהמ"ד".

מוסיף ואומר הרב בינעט: "כבר אמרו חז"ל תורה צריכה חיזוק בכל יום, ובפרט שמתחילים מסכת חדשה, אנו מנסים להביא את הרעיון החדש שבמסכת, והפעם מסכת שקלים - "כשנותנים לך שקלים לא תיקח??! למרות הקושי הפעם הן בנוסח הירושלמי (מסכת שקלים היא כידוע מהתלמוד הירושלמי) שאינו מוכר כ"כ והן הזמן - ערב פסח שכולו אומר טירדה ודאגות (וקשר"ק בלע"ז) לא נוותר בין קניה לקניה (בין גל לגל בין בחירות לבחירות) לא ניטוש את הדף היומי".

הרב בינעט מבקש להודות לאלו שסייעו הפעם לקמפיין: "הפעם יצאנו לקמפיין מרתק ומרגש עם שילוב מנצח, של הסופר הנודע בשעריו לתהילה ידידי ורעי ר' יעקב לוסטיגמן שליט"א, יחד עם הגרפיקאי המומחה מעשי יד אומן הרה"ח ר' חיים סלוביק שליט"א. תשואות חן חן להם ושנזכה תמיד להרבות חיילים ופעלים לתורה ולעבודת ה'".

נותנים לך 'שקלים' לא תקח?!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.