הרעיון image
הפצת תורה ורעיון הדף היומי בקרב עמך בני ישראל בכל אתר ואתר
ניתן להוריד פוסטרים ולהפיץ חינם - לזיכוי הרבים - ללא מטרת רווח
ניתן לפרסם בכל מקום ובכל מדיה - אין לשנות להוסיף או למחוק ללא רשות

למוסדות וארגוני הפצת הדף היומי: אפשר להוסיף את הלוגו שלכם לפוסטרים
אך אין להסיר את הלוגו של 'מוסדות דבי עילאי'-ועל דעת כן ניתן רשות להשתמש בפוסטרים