• ניתן להוריד פוסטרים בחינם ולהפיצם בחינם לזכות הרבים
  • אין לשנות בפוסטרים ללא קבלת רשות מפורשת
  • יש להשאיר את הקרדיטים בפוסטר בכל פרסום


להגדיל תורה ולהאדירה