בקשה אישית לנהנים מהפוסטרים


נא לתרום עבור החזקת מפעל הקדוש הזה
לכה"פ סך 20 ש"ח לכיסוי ההוצאות
בקישור המצורף ע"ש ענני - חברת תשב"ר שע"י מוסדות דבי עילאי
https://www.matara.pro/nedarimplus/online/?mosad=7002901

ותתברכו מן השמים ממעון הברכות