הרה"ג ר' עמרם בינעט, מגיד שיעור ב'דף היומי' הפועל רבות להרחבת מעגל הלומדים, בראיון חגיגי לרגל תחילת לימוד מסכת 'מכות'

הבחירות בפתח: חוב קדוש על כל אחד לפעול ולהפעיל להרבות כבוד שמים על ידי ריבוי לומדי הירושלמי

הרה"ג ר' עמרם בינעט מספר על הפוסטרים שהוציא לפרסום לרגל תחילת המחזור החדש של התלמוד הירושלמי
יעקב א. לוסטיגמן

באי בתי הכנסת ברחבי הארץ כבר רגילים להיות מופתעים בכל פעם מחדש, אל מול הפוסטרים הצבעוניים והמעניינים במיוחד שמעטרים מדי פעם את לוחות המודעות ואת הקירות של חדרי המבואה של בתי הכנסת, לפני שמתחילים מסכת חדשה בסדר הלימוד של 'הדף היומי'.
הפוסטרים, פרי עמלו של הרב עמרם בינעט, שבעצמו מוסר שני שיעורי 'דף היומי' מדי יום, יוצאים בצורה מסודרת לפני כל תחילת מסכת, זה כעשר שנים ברציפות, ורבים הצטרפו ללימוד הודות למסע הפרסום הקבוע שמייצר תעמולה ברמה גבוהה ובסגנון המושך את הלב, בעקביות ולאורך שנים.
ובכל זאת, הפוסטרים שיצאו לאור באחרונה מפתיעים במיוחד, וזאת משום שרק באחרונה התחלנו ללמוד את מסכת נדרים, ועד לסיומה ולתחילה מסכת נזיר יש עוד למעלה מחודשיים.
אז מה באמת מפרסמים הפוסטרים החדשים? ובכן, את מסכת ברכות, אבל לא בתלמוד הבבלי אלא בתלמוד הירושלמי. זאת, לקראת תחילת מחזור חדש של 'הדף היומי' בתלמוד הירושלמי, שצפוי להתחיל בסייעתא דשמיא ב-כ' בחשוון הבעל"ט.
שוחחנו עם הרב בינעט וביקשנו לשמוע מה עומד מאחורי היוזמה...
"יש כאן כמה נקודות שהציבור צריך להיות מודע אליהן", הוא מסביר. "אנשים חושבים שללמוד ירושלמי זה משהו שרק תלמידי חכמים מופלגים מסוגלים לעשות. לא אנשים פשוטים, בוודאי שלא בעלי בתים.
"ובכן, זאת טעות! נכון שזה היה המצב פעם, אבל בשנים האחרונות חל שינוי גדול, ובמיוחד עכשיו שארגון 'דרשו' לוקח את העניינים לידיים ופותח תוכנית לימוד ב'ירושלמי' עם מבחנים ומלגות ועם עידוד להקמת שיעורים ללימוד 'ירושלמי' בכל בית כנסת בסייעתא דשמיא".
מה השתנה בשנים האחרונות, אנחנו שואלים, והרב בינעט מסביר:
"קודם כל יש היום דפוס יפה מאוד של ירושלמי במהדורת 'עוז והדר', זה גם מסדר את הגרסאות השונות שבעבר היו מכשול מאוד משמעותי בלימוד ירושלמי, וגם מחלק את הדפים בצורה שונה מש"ס וילנא, כך שהדפים קצרים יותר, דומים באורכם לדפי הבבלי, ולא כמו שהיה עד עכשיו שדפי הירושלמי היו ארוכים במיוחד. 
"בנוסף, זכינו לאורו הגדול של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זיע"א, שחיבר פירוש נפלא על כל הירושלמי, פירוש שממש פותח את הלימוד ומקל עליו מאוד.
"ועל כולנה יש את הש"ס הירושלמי של 'שוטנשטיין', שחולל לפני למעלה מעשרים שנה מהפך גדול בלימוד ה'בבלי' ופתח את כל המסכתות גם לבעלי הבתים, וכעת קרה אותו הדבר גם בירושלמי ואפשר ללמוד עם 'שוטנשטיין' ולקבל ביאור בהיר ונהיר על כל מילה.
"עכשיו באה גם תוכנית הלימוד של 'דרשו' עם מבחנים ומלגות, וגם התחילו ללמוד את 'הדף היומי' לפי העימוד החדש של 'עוז והדר' ו'ארטסקרול' – שוטנשטיין, מה שהופך את האתגר של לימוד דף ביום להרבה פחות מאתגר...
"המסר שלי לגבאי בתי הכנסת ולמגידי השיעורים הוא מאוד פשוט... צריכים להשקיע, לקדם את המהפכה הזאת. נכון, זה עולה קצת כסף, כי ברוב בתי הכנסת אין יותר מעותק אחד של ש"ס ירושלמי, צריכים לקנות עשר גמרות ועוד ארבע גמרות של שוטנשטיין לכל בית כנסת, אבל זה שווה, זאת חובת השעה!
"משפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן תמיד אומר שלכל אחד יש בשמים בנק, עם מאזן של זכויות וחובות, וכדי שלא נגיע למצב של 'מינוס' חלילה וחס, אנחנו צריכים כל הזמן לזרוק פנימה לתוך חשבון הבנק עוד זכויות ועוד זכויות. אז הנה הזדמנות יוצאת דופן להכניס זכויות, כל מי שייקח חלק בביסוס של המהפכה הזאת ובהחדרת לימוד הירושלמי בכל תפוצות ישראל, לוקח חלק במהלך עצום שאת הפירות שלו אנחנו נקטוף עוד רבות בשנים בסייעתא דשמיא.
"צריכים להסתכל על זה כמו על מערכת בחירות. כמו שכשמתקרבות הבחירות אומרים שזה חוב קדוש ושצריכים לפעול ולהפעיל בגלל שהתוצאה תקבע לארבע שנים קדימה, כך גם עכשיו, התוצאה תקבע להרבה יותר מארבע שנים, וכל מי שיזכה להניע את גלגלי המהפכה הזאת, שכרו הרבה מאוד".
לסיום מבקש הרב בינעט להוסיף עוד נקודה חשובה ומעניינת מאוד: "בזוהר הקדוש כתוב שהתלמוד הבבלי הוא התלמוד של המתיבתא של מלאך 'מט"ט' שר הפנים... אנחנו לא מבינים מה המשמעות של זה, אבל ככה כתוב.
לעומת זאת, אומר הזוהר הקדוש, התלמוד הירושלמי הוא מהמתיבתא של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
עוד כתוב בזוהר הקדוש, שבזכות לימוד התלמוד הירושלמי נזכה לגאולה השלמה.
נראה שאכן בא עת גאולתנו, כל אחד מרגיש ומבין שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת הגאולה בסייעתא דשמיא, כל הסימנים שנאמרו במשנה על 'עקבתא דמשיחא' כבר מתקיימים בפועל, וזה הזמן ששמים זיכו את עם ישראל בפתיחת ה'ירושלמי' ללימוד לכולם, כדי שנרבה זכויות בלימוד הירושלמי ועל ידי הזכות הנפלאה הזאת, נזכה לגאולה השלמה במהרה.