פוסטרים מסכת בבא בתרא

https://drive.google.com/file/d/1h4zvAO_NcplW-q30iVCyWEW08zh2CfZu/view?usp=sharing